Over

Doelstelling

Doelstelling van de stichting: het initiëren en ondersteunen van vernieuwende koorprojecten in gemeente De Bilt en directe omgeving, en daarmee het bevorderen van de uitvoering van grotere koorprojecten in de gemeente.

Bestuur

Het bestuur van stichting Korenaarde bestaat uit:

  • Dhr. L.P. (Piet) den Ouden, voorzitter
  • Dhr. J.W. (Jasper) van Galen, penningmeester
  • Mevr. L. (Laila) Groeneveld, lid

Artistiek leider van stichting is Maarten van der Bijl.

Adresgegevens

Stichting Korenaarde p/a Paltzerweg 1, 3722 JA Bilthoven

Rabobank: NL58 RABO 0153 3210 91 t.n.v. St. Korenaarde

Kamer van Koophandel: 30270593